Polecamy

  • Współczesna turystyka medyczna

    Najprostsza definicja turystyki medycznej mówi o planowym korzystaniu z usług medycznych poza własnym krajem. Zjawisko zaczyna być coraz istotniejsze dla światowej...
  • Do innego kraju po zdrowie

    Szacuje się, że w zeszłym roku w naszym kraju pojawiło się nawet 400 tysięcy osób, które chciały w Polsce skorzystać z pomocy medycznej. Ta liczba z każdym rokiem...
  • Turystyka medyczna i jej przyczyny

    Turystyce medycznej poświęca się coraz więcej uwagi, a systematyczny wzrost jej popularności sprawia, że również w naszym kraju termin ten przestaje być nieznany. Ona...